Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 

I. Nghĩa vụ thông báo với cơ quan thuế

Theo quy định của pháp luật, khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, bên cạnh thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thì doanh nghiệp còn phải Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 15 ngày, trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Nội dung thông báo bao gồm:

- Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế;

- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;

- Lý do tạm ngừng kinh doanh;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

 

II. Nghĩa vụ thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

Trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm như bình thường.

Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định.

 

III. Thành phần hồ sơ

1. Tạm ngừng kinh doanh

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp;

Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện.

2. Tiếp tục kinh doanh

- Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp;

Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi