Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Ký hợp đồng lao động với người lao động có làm việc ở nơi khác trong công ty TNHH một thành viên

Người lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động khác nhau, miễn là đảm bảo thực hiện được đầy đủ các nội dung đã giao kết. 

 

I. Trách nhiệm của doanh nghiệp

Trong trường hợp doanh nghiệp giao kết hợp đồng lao động với Người lao động (NLĐ) có làm việc ở những nơi khác (sau đây gọi tắt là HĐLĐ) thì doanh nghiệp cần phải xác định xem HĐLĐ của NLĐ với bên mình có là HĐLĐ đầu tiên hay không và có là HĐLĐ với mức lương cao nhất hay không. Đây là căn cứ để xác định trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội bắt buộc; Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm y tế).

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

HĐLĐ đầu tiên là HĐLĐ có thời điểm ký kết đầu tiên trong số các HĐLĐ thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động đã ký kết.

Việc xác định khái niệm "HĐLĐ đầu tiên" không giới hạn theo khoảng thời gian mà xét trên các quan hệ lao động hiện thời của NLĐ.

Doanh nghiệp xác định trách nhiệm tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây gọi tắt là BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi tắt là BHTN) như sau:

Nếu HĐLĐ của NLĐ với bên mình là "HĐLĐ đầu tiên" thì doanh nghiệp và NLĐ sẽ đóng bảo hiểm.

Ngược lại, nếu HĐLĐ của NLĐ với bên mình không là "HĐLĐ đầu tiên" thì doanh nghiệp và NLĐ không đóng bảo hiểm; nhưng thay vào đó, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHTN thuộc trách nhiệm đóng của mình.

Khi "HĐLĐ đầu tiên" chấm dứt hoặc thay đổi dẫn đến người sử dụng lao động và NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN nữa; thì trách nhiệm đóng bảo hiểm chuyển sang cho HĐLĐ kế tiếp.

HĐLĐ kế tiếp là HĐLĐ có thời điểm ký kết liền kề ngay sau "HĐLĐ đầu tiên".

 

2. Bảo hiểm y tế

Trách nhiệm tham gia Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là BHYT) được xác định như sau:

Nếu HĐLĐ của NLĐ với bên mình là "HĐLĐ có mức lương cao nhất" trong các HĐLĐ mà NLĐ đang giao kết thì doanh nghiệp và NLĐ đóng bảo hiểm.

Ngược lại, nếu HĐLĐ của NLĐ với bên mình không là "HĐLĐ có mức lương cao nhất", thì doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ khoản tiền tương đương với mức đóng BHYT thuộc trách nhiệm đóng của mình.

 

3. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Cuối cùng, trách nhiệm tham gia Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là BHTNLĐ, BNN) được xác định như sau:

Người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì cũng là đối tượng áp dụng BHTNLĐ, BNN. Tuy nhiên, đối với loại bảo hiểm này, chỉ có người sử dụng lao động phát sinh trách nhiệm đóng; và, tất cả người sử dụng lao động của từng HĐLĐ  đang giao kết đều phải tính đóng bảo hiểm này nếu NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

 

II. Trách nhiệm của người lao động

1. Thông báo về hợp đồng lao động

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi giao kết hợp đồng lao động mới hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết, NLĐ có trách nhiệm thông báo  đến người sử dụng lao động của các HĐLĐ khác mà mình đã giao kết các văn bản sau:

- Văn bản thông báo về việc giao kết hợp đồng lao động mới hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết;

- Bản sao hợp đồng lao động mới giao kết hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc đã chấm dứt.

 

2. Thông báo về việc tham gia bảo hiểm

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát sinh thay đổi trách nhiệm tham gia BHXH, BHTN, BHYT thì NLĐ có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị tham gia bảo hiểm đến người sử dụng lao động của những HĐLĐ sẽ có trách nhiệm tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo cách xác định ở trên; bao gồm các giấy tờ sau:

Giấy đề nghị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc;

- Sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) cho người sử dụng lao động của HĐLĐ được xác định sẽ có trách nhiệm tham gia BHXH, BHTN.

- Thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) cho người sử dụng lao động của HĐLĐ được xác định sẽ có trách nhiệm tham gia BHYT.       

Xem thêm:

- Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn;

- Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Mẫu hợp đồng thời vụ.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi