Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Khai, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp trong công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp thì có trách nhiệm tự xác định và nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

I. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho diện tích trồng cây lâu năm thu hoạch một lần là 10 (mười) ngày kể từ ngày khai thác sản lượng thu hoạch.

Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp thì phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất.

Trường hợp được miễn hoặc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế.

II. Xác định số thuế phải nộp

- Doanh nghiệp tự xác định số thuế phải nộp trong Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thu hoạch một lần, doanh nghiệp tự xác định số thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp. Trường hợp doanh nghiệp không xác định được số thuế phải nộp thì cơ quan thuế sẽ ấn định thuế và thông báo cho doanh nghiệp biết.

III. Thành phần hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đến Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế, bao gồm các giấy tờ sau:

1. Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp;

2. Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho khai thuế đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần;

3. Văn bản uỷ quyền thực hiện thủ tục nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện khai thuế.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi