Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Khai, nộp lệ phí môn bài trong công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

1. Đối tượng khai, nộp lệ phí môn bài

- Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài của doanh nghiệp khi mới ra hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp;

- Doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (sau đây gọi tắt là đơn vị phụ thuộc) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì doanh nghiệp thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài cho các đơn vị phụ thuộc đó với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp;

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh với doanh nghiệp chủ quản thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tự khai, nộp lệ phí môn bài với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp mình.

2. Thời hạn khai lệ phí môn bài

- Chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra hoạt động, kinh doanh, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì phải khai lệ phí môn bài trong trường hợp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài.

3. Hồ sơ khai lệ phí môn bài

Tờ khai lệ phí môn bài;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

4. Mức thu lệ phí môn bài

Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được căn cứ theo vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2,000,000 đồng/năm;

- Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3,000,000 đồng/năm.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 1,000,000 đồng/năm

Mức thu lệ phí môn bài này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

5. Lưu ý

- Doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc mới thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong thời gian của 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

- Doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc được thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm (từ ngày 01.07 đến 31.12 của năm) thì năm đầu tiên chỉ nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm;

- Doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài; thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện vi phạm là của 06 tháng đầu hay cuối năm.

- Nếu doanh nghiệp hoặc các Đơn vị phụ thuộc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh; trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

- Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

- Từ lần nộp thứ hai trở đi, doanh nghiệp chỉ cần nộp tiền lệ phí tương ứng, chứ không phải nộp tờ khai. Việc khai lại chỉ thực hiện khi doanh nghiệp có sự thay đổi về vốn điều lệ dẫn đến thay đổi mức nộp lệ phí (hạn cuối nộp tờ khai là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi).

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi