Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Hướng dẫn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH một thành viên

Khi nào phải đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân? Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục đề nghị cấp chứng từ như thế nào?

I. Khi nào phải đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Cá nhân không ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (bao gồm cá nhân đã nghỉ việc và cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế) có quyền yêu cầu doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để tự đi quyết toán thuế.

Nếu doanh nghiệp đã có mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (do cơ quan thuế cấp mẫu) thì cấp chứng từ này cho cá nhân có yêu cầu.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan thuế cấp mẫu theo thủ tục sau đây:

II. Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao chứng thực);

Giấy giới thiệu của doanh nghiệp;

Giấy ủy quyền thực hiện;

- Bản photo Chứng minh nhân dân của người đứng tên trên giấy giới thiệu, kèm theo Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu.

III. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng ấn chỉ cục thuế.

Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế cấp 1 cuốn chứng từ khấu trừ thuế có 50 số, mỗi số có 2 liên, bao gồm:

- Liên 1: Báo soát và Lưu;

- Liên 2: Giao cho người nộp thuế (cá nhân được khấu trừ thuế).

Lưu ý:

- Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền đề nghị doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế;

- Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: cá nhân có quyền đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong một kỳ tính thuế.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi