Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Chi tiết về hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi khai, nộp thay trong công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp trả thu nhập có trách nhiệm khai thay, nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân nhận thu nhập làm việc tại doanh nghiệp.

 

I. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Nếu hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

1. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

2. Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó;

Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp bản sao hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án; hoặc bản sao hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai đã được công chứng; hoặc Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nhà, nền nhà, căn hộ đã được công chứng.

Nếu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ lần thứ hai trở đi thì các bên phải xuất trình thêm hợp đồng chuyển nhượng lần trước liền kề.

Trường hợp ủy quyền bất động sản thì nộp Hợp đồng ủy quyền bất động sản;

3. Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân”.

 

II. Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Doanh nghiệp khai thay, nộp thay thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có vốn góp chuyển nhượng. Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn bao gồm:

1. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn;

2. Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

3. Tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, hợp đồng mua lại phần vốn góp trong trường hợp có vốn góp do mua lại;

4. Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

 

III. Đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân chậm nhất là trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật. Hồ sơ khai thuế gồm:

1. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

2. Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.

 

IV. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Doanh nghiệp có trách nhiệm khai thay, nộp thay thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp. Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán cụ thể như sau:

1. Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh;

2. Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh;

3. Bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 

V. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức nộp hồ sơ khai thuế thay tại cơ quan thuế quản lý đoanh nghiệp. Hồ sơ khai thuế gồm:

1. Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh;

2. Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh;

3. Bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng).

 

VI. Đối với cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản

Doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế và nộp thay thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê. Hồ sơ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân gồm:

1. Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản;

2. Bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

3. Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

4. Bản chụp Giấy ủy quyền.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi