Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Chi tiết cách báo cáo tình hình triển khai mạng xã hội trong công ty TNHH một thành viên

Khi nào phải báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội? Cách thức báo cáo như thế nào? Thành phần hồ sơ bao gồm những gì?

 

I. Khi nào phải báo cáo?

Trước ngày 15/01 hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội gửi về Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Ngoài ra, khi Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) hoặc Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở có yêu cầu, doanh  nghiệp cũng phải thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu đó.

 

II. Báo cáo như thế nào?

Hình thức gửi báo cáo: nộp trực tiếp hoặc gửi báo cáo qua đường bưu điện.

Doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội gửi báo cáo qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo địa chỉ sau:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử);

b) Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động.

 

III. Thành phần hồ sơ bao gồm những gì?

1. Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội;

2. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội, nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi: 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Vui lòng đợi