Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trường hợp sau khi đã thực hiện thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh thì phải tiến hành xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết.

I. Trường hợp thứ nhất

Trường hợp sau khi đã thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp và vẫn còn như cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành mà chưa sử dụng hết thì doanh nghiệp xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết như sau:

- Bước 1: Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi chuyển đi;

- Bước 2: Đóng dấu địa chỉ mới lên số hóa đơn chưa sử dụng hết;

- Bước 3: Gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng hết lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Bước 4: Doanh nghiệp gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi chuyển đến (trình bày rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng và số hóa đơn sẽ tiếp tục sử dụng.

Xem thêm:

- Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Mẫu Bảng kê hoá đơn chưa sử dụng hết của công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

II. Trường hợp thứ hai

Trường hợp sau khi đã thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp và không còn nhu cầu sử dụng nữa thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Xem thêm:

- Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Thủ tục hủy hóa đơn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

II. Trường hợp thứ ba

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã đặt in đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ thì doanh nghiệp xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết như sau:

- Bước 1: Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng;

- Bước 2: Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Xem thêmMẫu thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

IV. Trường hợp thứ tư

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã đặt in đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ thì doanh nghiệp thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng.

Lưu ý: Khi có sự điều chỉnh thay đổi hóa đơn, doanh nghiệp phải niêm yết công khai thông báo điều chỉnh và mẫu hóa đơn đã được điều chỉnh tại các cơ sở sử dụng bán hàng hóa, dịch vụ.

Xem thêm: Thủ tục hủy hóa đơn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi