Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Khuyến mại giảm giá hàng hóa trong công ty TNHH 2 TV trở lên

Khuyến mại được doanh nghiệp thực hiện để đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa.Vậy khuyến mại giảm giá hàng hóa trong công ty TNHH 2 TV trở lên được quy định như thế nào?

 

1. Giảm giá hàng bán có phải đăng ký với Sở Công Thương?

Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức:

- Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

- Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền;

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá);

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương);

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác;

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hay gọi là khuyến mại giảm giá) sẽ phải thông báo với Sở Công Thương trừ trường hợp:

- Các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

- Chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

2. Công khai thông tin khi khuyến mại giảm giá

Khi thực hiện khuyến mại giảm giá, doanh nghiệp cần phải công khai các thông tin sau đây theo quy định tại Điều 97 Luật Thương mại 2005:

- Tên của hoạt động khuyến mại;

- Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;

- Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

- Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện;

- Trị giá tuyệt đối hoặc phần trăm thấp hơn giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ bình thường trước thời gian khuyến mại đối với hình thức khuyến mại.

Việc thông báo khuyến mại được thực hiện theo các hình thức sau:

- Đối với hàng hóa: Công khai tại địa điểm bán và nơi bày bán; trên hàng hoá hoặc bao bì hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.

- Đối với dịch vụ: Công khai tại địa điểm cung ứng hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với dịch vụ khi dịch vụ được cung ứng.

Khuyen mai giam gia hang hoa trong cong ty TNHH 2 TV tro len
Khuyến mại giảm giá hàng hóa trong công ty TNHH 2 TV trở lên (Ảnh minh họa)

3. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa khuyến mại

Khi thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định về mức giảm giá tối đa tại Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, cụ thể:

- Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

- Khi tổ chức khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động thì được áp dụng mức giảm giá tối đa là 100%. 

- Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:

+ Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

+ Hàng thực phẩm tươi sống;

+ Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Đối với các hàng hóa, dịch vụ này thì doanh nghiệp có thể linh động tự quyết định mức giảm giá cho mình.

4. Thông báo tổ chức khuyến mại giảm giá hàng hóa trong công ty TNHH 2 TV trở lên

- Cách thức thông báo:

Khoản 3 điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

a) Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

b) Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

c) Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

d) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

- Thời hạn thực hiện: chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

- Thành phần hồ sơ:

- Nơi nộp hồ sơ: 

  • Công ty TNHH nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện đến Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại;

  • Thông báo qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công thương công bố;

  • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

Trường hợp công ty TNHH đã nộp hồ sơ thông báo cho Sở Công thương rồi mà có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã thông báo, thì phải gửi thông báo sửa đổi, bổ sung đến Sở Công thương đã nộp. Hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung gồm:

 Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

5. Lưu ý khi thực hiện khuyến mại theo hình thức giảm giá

Theo Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, Công ty TNHH 2 TV trở lên thực hiện khuyến mại giảm giá cần lưu ý:

- Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá cụ thể.

- Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.

- Nghiêm cấm lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài ra, doanh nghiệp lưu ý không được dùng tiền để làm hàng hóa khuyến mại trực tiếp khi áp dụng hình thức này.

Tổng thời gian thực hiện khuyến mại giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày/năm (không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định).

*Lưu ý: Doanh nghiệp KHÔNG PHẢI báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại khi áp dụng hình thức khuyến mại giảm giá

Trên đây là nội dung về thủ tục khuyến mại giảm giá hàng hóa trong công ty TNHH 2 TV trở lên. Nếu còn câu hỏi hoặc có nhu cầu thuê đơn vị dịch vụ thực hiện thủ tục doanh nghiệp theo ủy quyền, quý khách hàng vui lòng liên hệ với LuatVietnam để trao đổi thông tin chi tiết hơn.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi