Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các trường hợp hủy hóa đơn, thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định mới nhất tại thông tư số 39/2014/TT-BTC.

I. Các trường hợp hủy hóa đơn

Trong quá trình sản xuất và kinh doanh, nếu doanh nghiệp gặp phải các trường hợp sau thì phải tiến hành thủ tục hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật:

- Thay đổi địa điểm kinh doanh làm thay đổi cơ quan quản lý thuế trực tiếp và doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dung hết;

- Được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế;

- Phát hành loại hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã thông báo phát hành mà chưa sử dụng hết;

- Không tiếp tục sử dụng hóa đơn đã mua từ cơ quan thuế;

- Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa thì phải tiến hành thủ tục hủy hóa đơn.

Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

II. Thủ tục hủy hóa đơn

Doanh nghiệp có hóa đơn hủy phải tiến hành theo thủ tục sau:

- Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy;

- Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của doanh nghiệp;

- Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

III. Thành phần hồ sơ

Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn;

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy;

Biên bản hủy hóa đơn;

Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Lưu ý: Không tiến hành hủy hóa đơn theo trình tự trên đối với:

- Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán

- Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi