Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Sau khi xét thấy đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan, doanh nghiệp tiến hành thủ tục đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên để được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

 

I. Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan;

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02  năm tài chính liên tục, gần nhất (01 bản chụp);

3. Báo cáo kiểm toán trong 02 năm tài chính liên tục, gần nhất (01 bản chụp);

4. Bản kết luận thanh tra trong 02 năm gần nhất (nếu có - 01 bản chụp);

5. Bản mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp trong đó mô tả đầy đủ quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, kiểm soát an ninh an toàn dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp (01 bản chính);

6. Các giấy chứng nhận khen thưởng, chứng chỉ chất lượng (nếu có - 01 bản chụp).

 

II. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bằng một trong hai phương thức:

1. Nộp trực tiếp tại Tổng cục Hải quan;

2. Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của Hải quan Việt Nam:

Lưu ý: Doanh nghiệp nhập từ khóa là "doanh nghiệp ưu tiên" vào ô tìm kiếm "Tên thủ tục:" để xem hướng dẫn thực hiện trực tuyến thủ tục đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan (Ảnh minh họa)

 

III. Xử lý hồ sơ

1. Tiếp nhận

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản thông báo doanh nghiệp nộp bổ sung.

Trường hợp hồ sơ doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không đáp ứng.

 

2. Thẩm định

Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành thẩm định thực tế tại doanh nghiệp.

Thời gian thẩm định thực tế tại doanh nghiệp tối đa 05 (năm) ngày làm việc. Trường hợp phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp thì thời gian thực hiện theo pháp luật về kiểm tra sau thông quan.

Việc thẩm định, kết luận về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên phải được xử lý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối với các trường hợp phức tạp, cần lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan thì thời gian thẩm định có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Vui lòng đợi