Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Thông báo tên miền quốc tế trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

I. Nội dung thông báo

- Tên doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các loại Giấy chứng nhận hợp lệ khác được cấp trước ngày 01/7/2015);

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

- Địa chỉ trụ sở chính;

- Số điện thoại, địa chỉ email; họ và tên người quản lý tên miền kèm theo địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài;

- Tên miền đưa vào sử dụng.

Thủ tục thông báo tên miền quốc tế (Ảnh minh họa)

 

II. Trình tự thông báo

- Trường hợp doanh nghiệp đã có tài khoản quản lý tên miền quốc tế tại trang thongbaotenmien.vn:

Bước 1. Truy cập: http://www.thongbaotenmien.vn, chọn nút "Thông báo bổ sung, sửa đổi, xóa"

Bước 2. Đăng nhập tài khoản để thực hiện thông báo bổ sung tên miền

Bước 3. Nhập danh sách các tên miền cần thông báo bổ sung và chọn nút "Thêm tên miền"

Bước 4. Chọn nút "Tiếp tục", sau đó chọn nút "Chấp nhận" để hoàn tất.

- Nếu Doanh nghiệp chưa có tài khoản quản lý tên miền quốc tế đã thông báo tại trang thongbaotenmien.vn:

Bước 1. Truy cập vào website http://www.thongbaotenmien.vn, chọn nút "Thông báo sử dụng mới"

Bước 2. Gõ tên miền cần thông báo, sau đó nhấn nút "Tra cứu"

Bước 3. Chọn "Thông báo sử dụng tên miền quốc tế cho chủ thể là tổ chức" và khai báo các thông tin liên hệ của Doanh nghiệp (các trường có dấu "*" là trường thông tin bắt buộc)

Bước 4. Chọn nút "Chấp nhận" để hoàn tất.

Sau khi Doanh nghiệp đã thông báo thành công, chương trình sẽ tự động tạo một tài khoản và gửi một email vào hộp thư mà Doanh nghiệp cung cấp khi thông báo tên miền quốc tế, trong đó cung cấp thông tin về tài khoản (account) và mật khẩu (password) cấp cho chủ thể. Doanh nghiệp sử dụng tài khoản được cấp để chủ động thay đổi thông tin, xóa bỏ bớt tên miền đã thông báo hoặc cập nhật thêm tên miền quốc tế sử dụng.

 

III. Thay đổi thông tin

Khi có sự thay đổi thông tin đã thông báo, tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế phải sử dụng tên truy cập và mật khẩu đã được cấp để thực hiện việc bổ sung, thay đổi hay xóa các thông tin liên quan đến tên miền quốc tế đang sử dụng tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn;

Trường hợp quên, mất mật khẩu hoặc tên miền đã bị người khác thông báo sử dụng, chủ thể phải có văn bản gửi VNNIC để hỗ trợ cấp lại mật khẩu và điều chỉnh thông tin.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Vui lòng đợi