Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Nguyên tắc khuyến mại trong Công ty TNHH 2 TV trở lên

Có thể tổ chức các hoạt động khuyến mại để kích cầu tiêu dùng tuy nhiên khi thực hiện phải đảm bảo các nguyên tắc khuyến mại trong Công ty TNHH 2 TV trở lên.
 

I. Khuyến mại là gì? Nguyên tắc khuyến mại trong công ty TNHH 2 TV trở lên

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp để thúc đẩy việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định (theo khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại năm 2005).

Căn cứ Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về nguyên tắc thực hiện khuyến mại như sau:

1. Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Doanh nghiệp thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.

3. Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

4. Việc thực hiện khuyến mại phải đảm bảo:

- Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;

- Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

5. Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại theo hình thức sau (quy định tại Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.) :

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

- Các hình thức khuyến mại khác  nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Nguyen tac khuyen mai trong Cong ty TNHH 2 TV tro lenNguyên tắc khuyến mại trong Công ty TNHH 2 TV trở lên (Ảnh minh họa)

II. Đối tượng thực hiện khuyến mại đối với công ty TNHH 2 TV trở lên 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị dịnh 81/2018 /NĐ-CP thì thương nhân thực hiện khuyến mại, gồm:

+ Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật);

+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Ngoài ra, căn cứ Điều 91 Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định về Quyền khuyến mại của thương nhân như sau:

1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.

2. Văn phòng đại diện của thương nhân không được khuyến mại hoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại tại Việt Nam cho thương nhân mà mình đại diện.

*Lưu ý: Nếu công ty TNHH (chi nhánh của doanh nghiệp) thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho mình thì hai bên phải lập hợp đồng dịch vụ khuyến mại bằng văn bản (hoặc hình thức khác có giá trị tương đương).

III.Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại trong công ty TNHH 2 TV trở lên

Căn cứ Điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, Công ty TNHH hai thành viên được thực hiện khuyến mại hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại như sau:

1. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

2. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

3. Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định này.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điều 100 Luật thương mại về các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại được nêu dưới đây:

1. Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

2. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

3. Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.

4. Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

5. Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng.

6. Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.

7. Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

8. Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

9. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

10. Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định tại khoản 4 Điều 94 của Luật này.

IV. Hình thức thực hiện khuyến mại trong công ty TNHH hai TV trở lên

Doanh nghiệp có thể lựa chọn những hình thức khuyến mại sau:

1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền;

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo tỷ lệ và giải thưởng đã công bố;

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi;

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;

8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận, như khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác.

*Lưu ý:

- Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại dưới các hình thức 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 phải thực hiện thủ tục thông báo với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại trước khi thực hiện khuyến mại;

- Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại dưới các hình thức 6; 9 phải thực hiện thủ tục đăng ký với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại hoặc Bộ Công thương.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến nguyên tắc khuyến mại trong Công ty TNHH 2 TV trở lên nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ ngay LuatVietnam để được giải đáp.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi