Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Lưu ý khi thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

I. Nghĩa vụ chung

1. Tính hợp pháp

Trong quá trình triển khai website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, doanh nghiệp phải có quyền ngăn chặn và loại bỏ khỏi ứng dụng các thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc các trường hợp sau đây:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;

- Bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Lưu ý khi thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Ảnh minh họa)

 

2. Giấy phép kinh doanh

Trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp phải yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện (Phụ lục 4 ban hành kèm Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2014) trên website của mình phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

 

3. Thông tin khách hàng

Nếu website của doanh nghiệp có tính năng cho phép thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, đặt hàng thanh toán, thanh toán trực tuyến thì phải lưu ý các vấn đề tại công việc tương ứng dưới đây:

Những lưu ý khi tiến hành thu thập thông tin cá nhân của khách hàng;

Những lưu ý khi cung cấp chức năng đặt hàng trực tuyến;

Những lưu ý khi cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến.

 

II. Lưu ý đặc biệt

1. Với sàn giao dịch thương mại điện tử

Doanh nghiệp thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là sàn giao dịch thương mại điện tử phải công bố công khai các thông tin sau đây:

- Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử trên trang chủ website;

- Thông tin chi tiết về cách thức tính phí dịch vụ và cơ chế thanh toán;

- Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải yêu cầu người bán trên sàn giao dịch cung cấp các thông tin sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính hoặc địa chỉ thường trú;

- Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân; hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

- Số điện thoại hoặc phương thức liên hệ trực tuyến khác.

 

2. Với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Doanh nghiệp thiết lập website dịch vụ thương mại điện tử là khuyến mại trực tuyến cần lưu ý những vấn đề sau đây:

- Các hình thức khuyến mại được thực hiện bao gồm:

+ Bán phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

+ Bán các thẻ khách hàng thường xuyên;

+ Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến khác do Bộ Công Thương quy định.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử/ hợp đồng dịch vụ khuyến mại là cơ sở xác định quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân, thương nhân, tổ chức có hàng hóa dùng để khuyến mại.

- Trong từng thông tin khuyến mại đăng tải trên website, doanh nghiệp phải đăng công khai các thông tin sau:

+ Tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của chủ thể có hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

+ Mô tả tối thiểu hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại: xuất xứ , quy cách, chất lượng;

+ Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

+ Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước thời điểm được khuyến mại;

+ Tổng chi phí thực tế khách hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng dịch vụ được khuyến mại;

+ Nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại;

- Hiển thị công khai ý kiến đánh giá hoặc phản hồi trực tuyến của khách hàng về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại (nếu có) trên website để những khách hàng khác xem được.

- Xây dựng và công bố trên website Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử/ khuyến mại trực tuyến; Cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng;

- Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng; bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng thường xuyên đó.

 

3. Với đấu giá trực tuyến

Doanh nghiệp thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là đấu giá trực tuyến cần lưu ý những vấn đề sau:

- Bảo đảm hệ thống kỹ thuật cho phép, cụ thể như sau:

+ Ghi nhận và lưu trữ mọi mức giá được trả trong một cuộc đấu giá;

+ Sau thời điểm bắt đầu một cuộc đấu giá, cứ 30 (ba mươi) giây một lần hiển thị trên website mức giá cao nhất được ghi nhận và người trả mức giá đó để mọi bên tham gia cuộc đấu giá có thể xem được;

+ Hệ thống không cho phép người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả phải có thông báo rõ ràng đối với người tham gia đấu giá về việc này ngay trước thời điểm đấu giá, trong đó nêu cụ thể trách nhiệm của người tham gia đấu giá trong trường hợp trả giá nhưng không mua hàng.

- Bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ sau:

+ Xây dựng, công bố Quy chế hoạt động của website đấu giá trực tuyến, Cơ chế giải quyết tranh chấp công khai trên trang chủ website;

+ Công bố thông tin chi tiết về cách thức tính phí dịch vụ và cơ chế thanh toán;

+ Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia và thường xuyên cập nhật;

+ Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được vào thời điểm người bán dự định tổ chức đấu giá, người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải hoàn trả cho người bán mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá mà người bán đã thanh toán cho người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến;

+ Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu, thì người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải hủy kết quả đấu giá và cho phép người bán tổ chức đấu giá lại, đồng thời chịu mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá lại này.

- Trong trường hợp có nhiều người đồng thời trả một mức giá là giá thắng cuộc đấu giá, người bán phải tổ chức rút thăm giữa những người đó để quyết định người mua hàng (hình thức rút thăm do người bán quyết định).

- Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, doanh nghiệp lập Thông báo kết quả đấu giá ghi rõ các thông tin về hàng hóa, mức giá cuối cùng được trả, thời điểm hệ thống nhận được mức trả giá cuối cùng, thông tin liên hệ của người mua hàng gửi đến người bán hàng, người mua hàng và các bên có liên quan.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi