Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đổi tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đẩu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

 

I. Thành phần hồ sơ

1. Đối với dự án đầu tư tính thuế theo phương pháp trực tiếp 

Nếu dự án đầu tư tính thuế theo phương pháp trực tiếp thì hồ sơ khai thuế gồm: 

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 03/GTGT ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.

 

2. Đối với dự án đầu tư tính thuế theo phương pháp gián tiếp 

Nếu dự án đầu tư tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì hồ sơ khai thuế GTGT gồm:

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.

 

II. Nộp hồ sơ

Tùy từng trường hợp mà nơi nộp hồ sơ khai thuế sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

1. Khi dự án đầu tư chưa hoạt động

Khi dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư và chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế

- Trường hợp dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính thì doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Doanh nghiệp sẽ bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

- Trường hợp dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính:

+ Nếu doanh nghiệp thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh để quản lý trực tiếp dự án thì Ban Quản lý dự án / chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đặt dự án.

Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải có con dấu, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

+ Nếu doanh nghiệp không thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh để quản lý trực tiếp dự án thì doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Nếu số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

 

2. Khi dự án đầu tư đã hoạt động

Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế

- Cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

- Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế có dự án đầu tư và phải thực hiện bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện thì việc kê khai thuế GTGT của dự án đầu tư được thực hiện cùng với việc kê khai thuế GTGT của trụ sở chính.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi