Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư thì có trách nhiệm tự tính, tự khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

 

I. Nguyên tắc khai thuế

Doanh nghiệp có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin liên quan đến người nộp thuế như: tên, mã số thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế; Các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế như diện tích, mục đích sử dụng. Nếu đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải khai đầy đủ các thông tin trên Giấy chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, hạn mức (nếu có).

Hàng năm, doanh nghiệp không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế thì doanh nghiệp mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên.

Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì doanh nghiệp phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.

 

II. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp thì doanh nghiệp phải kê khai bổ sung trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố đó.

Trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì doanh nghiệp được khai bổ sung.

Trường hợp đến sau ngày 31 tháng 03 của năm liền sau năm tính thuế, mới phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn; thì, doanh nghiệp vẫn được khai bổ sung trong năm đó, nhưng phải trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở.

 

III. Thời hạn nộp thuế

Doanh nghiệp nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm làm 2 kỳ:

- Kỳ thứ nhất, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 5;

- Kỳ thứ hai, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

Doanh nghiệp được quyền lựa chọn nộp thuế một lần hoặc hai lần trong năm. Trường hợp Doanh nghiệp muốn nộp một lần cho cả năm thì phải nộp vào kỳ nộp thứ nhất của năm.

Trường hợp trong chu kỳ ổn định 05 (năm) năm mà doanh nghiệp đề nghị được nộp thuế một lần cho nhiều năm thì hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm đề nghị.

 

IV. Thành phần hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế, bao gồm các giấy tờ sau:

1. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế;

2. Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

3. Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có);

4. Văn bản uỷ quyền thực hiện thủ tục nếu người dại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện khai thuế.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi