Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC trong công ty TNHH 2 TV trở lên

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC trong công ty TNHH 2 TV trở lên là điều vô cùng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ tại chỗ.

 

1. Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC

Theo khoản 1 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, đối tượng tham gia huấn luyện và bồi dưỡng về PCCC trong công ty gồm:

- Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

- Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

- Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở do UBND quản lý (Quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này).

2. Nội dung huấn luyện

Những đối tượng tham gia huấn luyện sẽ được học những nội dung nêu tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP như sau:

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng;

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy;

- Biện pháp phòng cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy;

- Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy;

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

3. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng

Căn cứ khoản 3 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thời gian huấn luyện PCCC được quy định cụ thể như sau:

a) Đối với huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 16 đến 24 giờ đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều này và từ 32 đến 48 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Đối với trường hợp huấn luyện lại để được cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC sau khi chứng nhận này hết thời hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều này và 32 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tối thiểu 08 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm a, b, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều này và tối thiểu 16 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

To chuc boi duong nghiep vu PCCC trong cong ty TNHH 2 TV tro len
Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC trong công ty TNHH 2 TV trở lên (Ảnh minh họa)

4. Trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC trong công ty TNHH 2 TV trở lên

Theo khoản 4 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý;

- Cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện. Kinh phí tổ chức huấn luyện do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia huấn luyện chịu trách nhiệm.

5. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cách nộp

5.1 Thành phần hồ sơ

Khi đảm bảo tham gia lớp huấn luyện đủ thời gian và có kết quả kiểm tra từ đạt yêu cầu trở lên, công ty có quyền đề nghị cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo khoản 5 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP:

- Nếu công ty tự tổ chức huấn luyện thì gửi 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ dưới đây đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy:

+ Văn bản đề nghị cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC21);

+ Kế hoạch huấn luyện;

+ Danh sách trích ngang lý lịch của người đã được huấn luyện.

- Nếu công ty không tự tổ chức huấn luyện thì phải lập và gửi cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 01 bộ hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị tổ chức lớp huấn luyện (Mẫu số PC22);

+ Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký huấn luyện;

5.2 Phương thức nộp hồ sơ

Theo khoản 8 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, công ty có thể chọn nộp hồ sơ:

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền, hoặc;

- Nộp online tại cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền;

- Nộp hồ sơ bản giấy thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Trên đây là nội dung hướng dẫn về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC trong công ty TNHH 2 TV trở lên. Nếu còn thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ với LuatVietnam để được tư vấn và hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi