Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Tạm đình chỉ công việc do xử lý kỷ luật lao động trong công ty hợp danh

Doanh nghiệp có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi xét thấy vụ việc vi phạm có tình tiết phức tạp và nếu người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây ra những khó khăn cho việc xác minh. 

 

I. Khi nào được tạm đình chỉ?

Doanh nghiệp có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh.

Tạm định chỉ công việc được xem là một hình thức tạm ngưng hoạt động để xác minh vụ việc và được căn cứ dựa trên nội quy lao động (nếu doanh nghiệp có đăng kí nội quy lao động) hoặc dựa trên hợp đồng lao động (nếu doanh nghiệp không có nội quy lao động).

Doanh nghiệp lưu ý: việc tạm đình chỉ công việc chỉ được thực hiện khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở ( trong trường hợp doanh nghiệp không có tổ chức đại diện lao động thì căn cứ để người sử dụng lao động tạm đình chỉ công việc của người lao động là dựa vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc nội quy lao động của doanh nghiệp). 

 

II. Thời hạn tạm đình chỉ

Thời hạn tạm đình chỉ không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. 

Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Trường hợp thực hiện việc tạm đình chỉ công việc của người lao động dưới 18 tuổi phải có sự có mặt của ba/mẹ/người đại diện theo pháp luật của người lao động đó.

Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.

 

III. Quyền khiếu nại việc tạm đình chỉ

Nếu người lao động nhận thấy quyết định tạm đình chỉ công việc mà doanh nghiệp đưa ra đối với mình là không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Người sử dụng lao động phải hủy bỏ hoặc ban hành quyết định thay thế quyết định đã ban hành và thông báo đến người lao động trong phạm vi doanh nghiệp biết khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại kết luận khác với nội dung quyết định tạm đình chỉ công việc của người sử dụng lao động. 

Người sử dụng lao động phải khôi phục quyền và lợi ích của người lao động bị vi phạm do quyết định tạm đình chỉ công việc của người sử dụng lao động.

Xem thêmMẫu quyết định tạm đình chỉ công việc do xử lý kỷ luật lao động.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi