Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Quy trình hoàn trả tên miền Việt Nam trong công ty hợp danh

Khi doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tên miền có nhu cầu và tên miền không thuộc trường hợp đang bị xử lý vi phạm, tranh chấp hoặc đang ở trạng thái chờ xử lý thu hồi hoặc đang trong trạng thái chờ xử lý chuyển đổi nhà đăng ký, doanh nghiệp có thể hoàn trả tên miền Việt Nam.

 

I. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị hoàn trả đăng ký tên miền do Nhà đăng ký tên miền “.vn”;

2. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

II. Phương thức nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn trả tên miền Việt Nam theo một trong 2 cách sau:

1. Nộp trực tiếp

Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Trong trường hợp chủ thể đăng ký tên miền là cá nhân thực hiện thủ tục hoàn trả tên miền khi nộp hồ sơ trực tiếp xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài); 

 

2. Gửi qua đường bưu điện

Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Hồ sơ hoàn trả tên miền có chủ thể là cá nhân gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) của chủ thể đứng tên đăng ký tên miền; 


III. Xử lý hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn trả tên miền Việt Nam tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn”đang quản lý tên miền.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn trả tên miền hợp lệ, Nhà đăng ký tên miền “.vn” thông báo tới chủ thể kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp từ chối sẽ có thông báo nêu rõ lý do.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Vui lòng đợi