Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Quy trình chấm dứt website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty hợp danh

Trường hợp nào thì website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị hủy bỏ, chấm dứt đăng ký? Thành phần hồ sơ, cách thức thực hiện việc hủy bỏ, chấm dứt chấm dứt website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được quy định như thế nào?

 

I. Chấm dứt đăng ký của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của doanh nghiệp bị chấm dứt đăng ký trong các trường hợp sau:

- Theo đề nghị của doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp ngừng hoạt động;

- Doanh nghiệp chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho doanh nghiệp, cá nhân khác;

- Quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký mà website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không hoạt động;

- Quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước có yêu cầu mà doanh nghiệp không phản hồi thông tin;

- Doanh nghiệp bị hủy bỏ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

- Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Công thương.

Khi một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị chấm dứt đăng ký, thông tin về website sẽ bị rút khỏi danh sách website thương mại điện tử đã đăng ký và chuyển sang chế độ website đã chấm dứt đăng ký.

 

II. Phương thức chấm dứt website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Doanh nghiệp có thể đề nghị chấm dứt đăng ký của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử chậm nhất là 07 ngày trước khi chấm dứt đăng ký theo hai phương thức sau:

1. Truy cập Cổng thông tin quản lý thương mại điện tử, đăng nhập tài khoản đã được cấp rồi thực hiện theo hướng dẫn;

2. Gửi Giấy đề nghị chấm dứt hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương.

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

 

III. Hủy bỏ website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Doanh nghiệp bị hủy bỏ website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử bao gồm:

+ Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia mạng lưới;

+ Lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;

+ Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

+ Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký hoặc chưa được cấp phép theo các quy định của Nghị định này;

+ Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc cấp phép;

+ Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử, đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký hoặc xin cấp phép các dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử.

+ Giả mạo thông tin đăng ký hoặc không tuân thủ các quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin đăng ký trên website thương mại điện tử;

+ Sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử khi chưa được những chương trình này công nhận;

+) Sử dụng các đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác trên website thương mại điện tử để gây nhầm lẫn về mối liên hệ với thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

+ Sử dụng đường dẫn để cung cấp những thông tin trái ngược hoặc sai lệch so với thông tin được công bố tại khu vực website có gắn đường dẫn này.

+ Thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử;

+ Giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia hoạt động thương mại điện tử;

+ Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của mình.

+ Đánh cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

+ Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn, gây mất lòng tin của khách hàng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân đó.

- Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ và tiếp tục tái phạm sau khi đã được Bộ Công thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) nhắc nhở;

- Không thực hiện các trách nhiệm đối với doanh nghiệp thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và tái phạm sau khi được nhắc nhở (xem tại đây).

- Bị đình chỉ hoạt động thương mại điện tử theo quyết định xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin về việc hủy bỏ website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sẽ được công bố trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi