Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Quy trình chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại trong công ty hợp danh

Khi nào thì doanh nghiệp được chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại? Quy trình, thủ tục và thành phần hồ sơ thực hiện việc chấm dứt khuyến mại được quy định như thế nào? Những điều cần lưu ý sau khi chấm dứt khuyến mại?

 

I. Các trường hợp được chấm dứt

Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại không được chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp quy định dưới đây:

- Trường hợp 1: Doanh nghiệp gặp phải sự cố bất khả kháng;

- Trường hợp 2. Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại hết số lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, phát hành hết số lượng bằng chứng xác định trúng thưởng đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận;

- Trường hợp 3: Doanh nghiệp bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân. Doanh nghiệp bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại khi:

- Vi phạm các điều cấm trong hoạt động khuyến mại và nguyên tắc thực hiện khuyến mại được quy định tại Điều 100 Luật Thương mại 2005;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.

 

II. Thông báo việc chấm dứt

Tương ứng với mỗi trường hợp chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại thì doanh nghiệp phải thực hiện những công việc tương ứng, cụ thể như sau:

1. Đối với trường hợp 1

Doanh nghiệp phải thông báo công khai tới khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước mà doanh nghiệp đăng ký / thông báo chương trình khuyến mại.

2. Đối với trường hợp 2

Doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng đã tham gia chương trình.

Doanh nghiệp chỉ được chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại nếu đáp ứng các điều kiện trên.

3. Đối với trường hợp 3

Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải công bố công khai việc chấm dứt chương trình khuyến mại tại các địa điểm sau:

- Đối với hàng hóa: tại địa điểm bán và nơi bày bán; trên hàng hoá hoặc bao bì hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.

- Đối với dịch vụ: tại địa điểm cung ứng hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với dịch vụ khi dịch vụ được cung ứng.

Sau đó, doanh nghiệp phải công khai trên website của doanh nghiệp (nếu có);

Mặc dù chấm dứt chương trình khuyến mại nhưng doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại đó.

Xem thêm:

- Mẫu thông báo chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại đã thông báo;

- Mẫu thông báo chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại đã đăng ký;

- Mẫu văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

III. Ngoại lệ

Doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện các biện pháp tại mục II nếu doanh nghiệp sử dụng các loại hàng hóa, dịch vụ sau để khuyến mại:

- Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;

- Hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh;

- Hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng để khuyến mại;

-Sử dụng rượu, bia để thực hiện chương trình khuyến mại cho người dưới 18 tuổi hoặc có sử dụng thuốc lá, rượu, thuốc chữa bệnh để khuyến mại (trừ trường hợp dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dưới mọi hình thức.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi