Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Những điều cần biết khi ban hành nội quy và sơ đồ phòng cháy, chữa cháy trong công ty hợp danh

I. Đối tượng

Các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải xây dựng Nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy và Sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy.

Đối với cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy nhưng không phải là cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thì việc xây dựng nội quy an toàn và sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy được thực hiện phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp (Ảnh minh họa)
 

II. Nội quy phòng cháy chữa cháy

Khi xây dựng nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy, doanh nghiệp cần đảm bảo các nội dung chính yếu sau đây:

1. Quy định việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt;

2. Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy như: cố ý gây cháy nổ; cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy; lợi dụng phòng cháy và chữa cháy để xâm hại tính mạng, sức khỏe con người, xâm phạm tài sản của tổ chức và cá nhân; báo cháy giả; chiếm đoạt, hủy hoại, làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn; cản trở lối thoát nạn;…

3. Quy định việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;

4. Những việc phải làm để phòng ngừa cháy, nổ hoặc khi có cháy, nổ xảy ra.

Nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy phải được ban hành và phổ biến, niêm yết ở những nơi dễ thấy để mọi người biết và chấp hành.

 

III. Sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy

Khi xây dựng sơ đồ chỉ dẫn phòng cháy và chữa cháy, doanh nghiệp phải thể hiện được các hạng mục công trình, hệ thống đường nội bộ, lối thoát nạn, hướng thoát nạn, vị trí nguồn nước chữa cháy và phương tiện chữa cháy trên sơ đồ.

Tùy theo tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể của cơ sở, doanh nghiệp có thể tách sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy thành các sơ đồ chỉ dẫn riêng thể hiện một hoặc một số nội dung nêu trên.

Sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy phải được phổ biến và niêm yết ở những nơi dễ thấy để mọi người biết và chấp hành.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi