Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Lưu ý khi xây dựng và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy trong công ty hợp danh

I. Phương án phòng cháy chữa cháy

Đối với cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy nhưng không phải là cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thì việc xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy được thực hiện phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

1. Đối tượng

- Người đứng đầu cơ sở sẽ chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý của mình.

- Người đứng đầu cơ sở thuộc Danh mục cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xây dựng phương án chữa cháy cho cơ sở do mình quản lý.

Xây dựng và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy (Ảnh minh họa)
 

2. Yêu cầu

Phương án chữa cháy tại cơ sở của doanh nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

- Nêu được tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy;

- Đề ra tình huống cháy phức tạp nhất và một số tình huống cháy đặc trưng khác có thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy theo các mức độ khác nhau;

- Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và các công việc phục vụ chữa cháy phù hợp với từng giai đoạn của từng tình huống cháy.

Lưu ý:

- Phương án chữa cháy phải được quản lý tại cơ sở và sao gửi cho đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quản lý địa bàn;

- Phương án chữa cháy phải được người có thẩm quyền phê duyệt lại khi có thay đổi tình huống cháy phức tạp nhất hoặc thay đổi từ hai tình huống cháy đặc trưng trở lên. Trường hợp phương án chữa cháy chỉ thay đổi một tình huống cháy đặc trưng thì do người đứng đầu doanh nghiệp xây dựng phương án phê duyệt.

 

3. Thẩm quyền phê duyệt

Tùy theo loại hình cơ sở mà doanh nghiệp phải trình cho cơ quan có thẩm quyền phù hợp để phê duyệt phương án của mình. Cụ thể như sau:

- Đối với cơ sở thuộc Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ: Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh sẽ phê duyệt phương án chữa cháy đối với cơ sở thuộc phạm vi địa bàn quản lý, phương án chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, khu dân cư thuộc phạm vi địa bàn quản lý. Trường hợp đặc biệt do Giám đốc Công an cấp tỉnh phê duyệt.

- Đối với cơ sở không thuộc Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ: Người đứng đầu doanh nghiệp sẽ phê duyệt phương án chữa cháy đối với cơ sở thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình.

 

II. Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy

Đối với cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy nhưng không phải là cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thì việc thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy được thực hiện phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Phương án chữa cháy của cơ sở phải được tổ chức thực tập định kỳ, số lần thực tập do người có thẩm quyền xây dựng phương án chữa cháy quyết định nhưng không ít hơn một lần/năm; mỗi lần thực tập phương án chữa cháy có thể thực tập một hoặc nhiều tình huống khác nhau, nhưng phải bảo đảm tất cả các tình huống trong phương án đều được thực tập.

Đối với phương án chữa cháy do người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xây dựng được tổ chức thực tập khi có yêu cầu của người có thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy.

Người có thẩm quyền yêu cầu tổ chức thực tập phương án chữa cháy phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu cơ sở nơi dự kiến tổ chức thực tập trước thời điểm thực tập ít nhất 30 ngày làm việc và gửi yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện cho cơ sở trước thời điểm thực tập ít nhất 20 ngày làm việc.

Phương án chữa cháy được tổ chức thực tập đột xuất khi có yêu cầu bảo đảm về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các sự kiện đặc biệt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương hoặc quốc gia theo yêu cầu của người có thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy nêu trên.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi