Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Lưu ý khi thiết lập chức năng đặt hàng trực tuyến trong công ty hợp danh

I. Cách thiết lập chức năng đặt hàng trực tuyến

Doanh nghiệp có thể thiết lập chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử bán hàng / website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử / ứng dụng thương mại điện tử (có kết nối với website thương mại điện tử) cho từng hàng hóa / dịch vụ cụ thể được giới thiệu trên website / ứng dụng cho phép khách hàng bắt đầu giao kết hợp đồng theo những điều khoản đã được công bố trên website / ứng dụng (ngay cả giao kết với hệ thống tự động).

Lưu ý khi thiết lập chức năng đặt hàng trực tuyến trong công ty hợp danh

Lưu ý khi thiết lập chức năng đặt hàng trực tuyến (Ảnh minh họa)

 

II. Đề nghị giao kết hợp đồng

Doanh nghiệp phải hiển thị và cho phép khách hàng rà soát các thông tin sau trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến:

- Tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, chủng loại;

- Phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

- Tổng giá trị hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn;

- Cách thức và thời hạn trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

Sau đó, doanh nghiệp phải có cơ chế cho phép khách hàng sau khi rà soát những thông tin nói trên được lựa chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Khi khách hàng xác nhận đặt hàng trực tuyến, tức là đề nghị giao kết hợp đồng đối với hàng hóa / dịch vụ có gắn kèm chức năng này đã được gửi đi thành công đến doanh nghiệp.

 

III. Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng

Nếu doanh nghiệp không trả lời đề nghị giao kết hợp đồng trong thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng đã công bố hoặc trong 12 giờ kể từ khi khách hàng gửi đề nghị giao kết hợp đồng (nếu doanh nghiệp không công bố thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng) thì đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng bị chấm dứt hiệu lực. Mọi trả lời từ phía doanh nghiệp sau thời hạn trên được coi là đề nghị giao kết hợp đồng mới.

Khi chấp nhận giao kết hợp đồng, doanh nghiệp phải cung cấp cho khách hàng những thông tin sau và phải được thực hiện dưới hình thức phù hợp để thông tin có thể lưu trữ, in và hiển thị được tại hệ thống thông tin của khách hàng.

- Danh sách toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ khách hàng đặt mua, số lượng, giá của từng sản phẩm và tổng giá trị hợp đồng;

- Thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

- Thông tin liên hệ để khách hàng có thể hỏi về tình trạng thực hiện hợp đồng khi cần thiết.

Khi khách hàng nhận được trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng từ doanh nghiệp là thời điểm hợp đồng được giao kết thành công.

 

IV. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Doanh nghiệp phải công bố thông tin minh bạch, đầy đủ về quy trình, thủ tục chấm dứt hợp đồng, bao gồm các nội dung sau:

- Các trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chấm dứt hợp đồng và cách thức giải quyết hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng này;

- Thời điểm hợp đồng chấm dứt hiệu lực và cách thức thanh toán phí dịch vụ trong trường hợp khách hàng là bên chấm dứt hợp đồng;

- Nếu website không công bố rõ thời điểm hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong trường hợp khách hàng là bên chấm dứt hợp đồng, thì thời điểm khách hàng gửi thông báo được coi là thời điểm hợp đồng chấm dứt.

Doanh nghiệp phải cung cấp công cụ trực tuyến để khách hàng có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng khi hết nhu cầu sử dụng dịch vụ. Công cụ này phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Cho phép khách hàng lưu trữ và hiển thị thông báo chấm dứt hợp đồng trong hệ thống thông tin của mình sau khi gửi đi;

- Có cơ chế phản hồi để khách hàng biết thông báo chấm dứt hợp đồng của mình đã được gửi.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi