Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Khuyến mại tặng phiếu dự thi để chọn người trao thưởng trong công ty hợp danh

I. Công khai thông tin

Doanh nghiệp có thể tổ chức khuyến mại bằng cách bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (bán hàng kèm phiếu dự thi để chọn người trao thưởng).

Ví dụ: Bán hàng có kèm phiếu trả lời câu hỏi, khách hàng có câu trả lời đúng và dự báo số người có cùng câu trả lời gần đúng nhất sẽ được thưởng.

Khi thực hiện hình thức khuyến mại này, doanh nghiệp phải công khai các thông tin dưới đây với khách hàng:

1. Tên của hoạt động khuyến mại;

2. Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;

3. Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;

4. Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

5. Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện;

6. Loại giải thưởng và giá trị của từng loại giải thưởng; thể lệ tham gia các chương trình khuyến mại, cách thức lựa chọn người trúng thưởng đối với các hình thức khuyến mại.

Doanh nghiệp phải công khai các thông tin trên dưới các hình thức sau:

- Đối với hàng hóa: công khai tại địa điểm bán và nơi bày bán; trên hàng hoá hoặc bao bì hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.

- Đối với dịch vụ: công khai tại địa điểm cung ứng hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với dịch vụ khi dịch vụ được cung ứng.

Lưu ý: Trước khi tổ chức thực hiện khuyến mại này, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo về chương trình khuyến mại với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại.

Khuyến mại tặng phiếu dự thi để chọn người trao thưởng trong công ty hợp danh

Bán hàng kèm phiếu dự thi để chọn người trao thưởng (Ảnh minh họa)

 

II. Tổ chức trao thưởng

Việc tổ chức thi và mở thưởng phải được tổ chức công khai, có sự chứng kiến của đại diện khách hàng và phải được thông báo cho Sở Công Thương nơi tổ chức thi, mở thưởng trước ngày tổ chức thi, mở thưởng.

Trường hợp chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng dưới 100 triệu đồng thì doanh nghiệp không phải thông báo cho Sở Công Thương.

Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại phải tổ chức thi và trao giải thưởng theo thể lệ và giải thưởng mà doanh nghiệp đã công bố. Việc công bố kết quả trúng thưởng và trao giải thưởng của chương trình không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện khuyến mại.

 

III. Lưu ý

1. Nội dung của chương trình thi không được trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

2.Không áp dụng quy định về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại đối với hình thức khuyến mại này.

3. Việc tổ chức cuộc thi và mở thưởng phải thực hiện công khai, có sự chứng kiến của đại diện khách hàng.

4. Doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại có trách nhiệm thông báo công khai thông tin về kết quả thực hiện khuyến mại tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của doanh nghiệp (nếu có).

Ngoài ra, doanh nghiệp PHẢI báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại khi áp dụng hình thức khuyến mại này.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi