Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Đăng ký hoạt động khuyến mại trong công ty hợp danh

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Công ty hợp danh phải đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khu muốn thực hiện hoạt động khuyến mại.

 

I. Đối tượng phải đăng ký khuyến mại

- Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các doanh nghiệp phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các doanh nghiệp phân phối khác theo quy định của pháp luật);

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp đó.

 

II. Thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại

1. Thành phần hồ sơ

Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại;

 - Thể lệ chương trình khuyến mại;

- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

- Bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật (Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại )

Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

2. Nơi nộp hồ sơ

Doanh nghiệp khi áp dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi thì sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện đến:

- Sở Công thương nơi tổ chức thực hiện khuyến mại nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bộ Công thương nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Đối với các hình thức khuyến mại khác do cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận thì doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Bộ Công thương.

 

3. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan tiếp nhận hồ sơ nói trên sẽ xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của doanh nghiệp. Trong trường hợp không xác nhận sẽ nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Các thông tin về chương trình khuyến mại như: tên Doanh nghiệp thực hiện, nội dung chi tiết chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn thực hiện khuyến mại mà Doanh nghiệp đã đăng ký và được xác nhận phải được cơ quan nhà nước công khai bằng văn bản, trang tin điện tử hay những hình thức khác và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại.

 

III. Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký cho cơ quan có thẩm quyền rồi mà có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã đăng ký, thì phải làm thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung đến cơ quan có thẩm quyền đã nộp. 

Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung gồm:

1. Văn bản đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

2. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu đó không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương nơi doanh nghiệp tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận sửa đổi, bổ sung để phối hợp quản lý.

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi