Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Đăng ký cấp chứng thư số trong công ty hợp danh

Khi có nhu cầu mua chữ ký số, doanh nghiệp liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số để được hướng dẫn cụ thể quy trình, hồ sơ, lệ phí theo đúng quy định pháp luật về chữ ký số.

 

I. Quy trình giải quyết

- Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu mua chữ ký số gửi một bộ hồ sơ đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số;

- Bước 2: Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số kiểm tra các nội dung sau đây:

+Thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số của thuê bao là chính xác;

+ Khóa công khai trên chứng thư số sẽ được cấp là duy nhất và cùng cặp với khóa bí mật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư số.

- Bước 3: Trong vòng 24 giờ sau khi có xác nhận của doanh nghiệp về tính chính xác của thông tin trên chứng thư số đó, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng sẽ công bố chứng thư số đã cấp cho doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số của mình; trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Lưu ý: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng không được từ chối cấp chứng thư số cho doanh nghiệp nếu không có lý do chính đáng

 

II. Thành phần hố sơ

Tùy vào từng nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số mà có thể có sự khác nhau trong quy trình, hồ sơ và lệ phí nhưng nhìn chung, thành phần hồ sơ vẫn phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, cụ thể bao gồm những thành phần sau:

1. Đơn cấp chứng thư số theo mẫu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

2. Quyết định thành lập hoặc quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư; chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

3. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

III. Lưu ý về cặp khóa của chứng thư số

Để sử dụng chữ ký số, doanh nghiệp phải có một cặp khóa bao gồm khóa bí mật và khóa công khai. Doanh nghiệp có thể tự tạo cặp khóa hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tạo cặp khóa cho mình.

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng sẽ đảm bảo chắc chắn rằng doanh nghiệp đã sử dụng thiết bị theo đúng tiêu chuẩn quy định để tạo ra và lưu trữ cặp khóa.

Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tạo cặp khóa thì phải đảm bảo sử dụng các phương thức an toàn để chuyển giao khóa bí mật cho doanh nghiệp và chỉ được lưu bản sao của khóa bí mật khi tổ doanh nghiệp có yêu cầu bằng văn bản.

Xem thêm:

- Những điều cần biết về chữ ký số, chững thư số trong công ty hợp danh;

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Vui lòng đợi