Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty cổ phần

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

 

I. Đối tượng

- Doanh nghiệp đã mua hóa đơn của có quan Thuế;

- Doanh nghiệp đã đặt in /tự in và làm thông báo phát hành hóa đơn (dù trong kỳ không xuất bất kỳ một số hóa đơn nào). 

 

II. Thời hạn

1. Thời hạn nộp báo cáo tháng

Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng:

- Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in mà có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in;

- Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng phải được nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo và được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Khi hết thời hạn trên, nếu cơ quan thuế chưa có thông báo cho doanh nghiệp chuyển sang gửi Báo cáo theo quý thì tiếp tục gửi báo cáo theo tháng.

Nếu chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

 

2. Thời hạn nộp báo cáo quý

Ngoài các đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, các doanh nghiệp còn lại phải nộp báo cáo theo quý với thời hạn cụ thể như sau:

- Quý I: Ngày 30 tháng 04;

- Quý II: Ngày 30 tháng 07;

 - Quý III: Ngày 30 tháng 10;

- Quý IV: Ngày 30 tháng 01 của năm liền sau.

 

3. Lưu ý

- Trong trường hợp doanh nghiệp chưa mua hóa đơn, hoặc chưa làm thông báo phát hành hóa đơn thì không phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

- Không phải làm báo cáo hóa đơn nếu chỉ mới thông báo phát hành, mà chưa sử dụng;

- Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc với Chi cục Thuế, nhưng phải có văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục cụ thể và xuất trình khi thực hiện công việc;

- Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0);

- Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

 

III. Thành phần hồ sơ

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục trong trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc với chi cục thuế.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi