Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục gia hạn chứng thư số cho thuê bao trong công ty cổ phần

I. Thời hạn

Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn, doanh nghiệp có quyền yêu cầu tổ chức có thẩm quyền thực hiện thủ tục gia hạn chứng thư số cho thuê bao của mình.

Hướng dẫn thủ tục gia hạn chứng thư số cho thuê bao trong công ty cổ phần

Thủ tục gia hạn chứng thư số cho thuê bao (Ảnh minh họa)

 

II. Thẩm quyền gia hạn

Các thủ tục gia hạn đối với chứng thư số sẽ do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chứng thư số công cộng thực hiện.

Khi nhận được yêu cầu gia hạn của doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có nghĩa vụ hoàn thành các thủ tục gia hạn cho chứng thư số trước khi hết hiệu lực.

 

III. Tạo, phân phối và thay đổi khóa mới

Trường hợp thay đổi khóa công khai trên chứng thư số được gia hạn thì doanh nghiệp phải yêu cầu rõ với tổ chức cung cấp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Việc tạo khóa, phân phối khóa và công bố chứng thư số được gia hạn thực hiện theo các hướng dẫn sau:

- Cách tạo và thay đổi khóa cho thuê bao chứng thư số trong công ty cổ phần     

- Đăng ký cấp chứng thư số trong công ty cổ phần.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi