Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn trong công ty cổ phần

I. Đối tượng

Các đối tượng sau đây sẽ được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

- Doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn nhưng không sử dụng hóa đơn tự in;

- Doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, các doanh nghiệp nêu trên phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in .

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in.

Lưu ý: Trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và niêm yết công khai tại các cơ sở sử dụng hóa đơn.

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn trong công ty cổ phần

Chi tiết cách thực hiện thủ tục đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

II. Yêu cầu

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có quyền quyết định mẫu hóa đơn đặt in nhưng phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

- Hóa đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định;

- Doanh nghiệp phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn;

Trường hợp doanh nghiệp đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thì cần lưu ý thêm các nội dung sau:

+ Tên doanh nghiệp phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn;

+ Các đơn vị trực thuộc đóng dấu (nếu có) hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

III. Lưu ý

Doanh nghiệp cần lưu ý tuân thủ thêm các quy định sau đây đối với việc in hóa đơn đặt in:

- Tổ chức nhận in hóa đơn phải đảm bảo đủ điều kiện về đặt in hóa đơn theo quy định;

- Hợp đồng in hóa đơn phải được thể hiện bằng văn bản và thể hiện được: loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (bao gồm số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu, thông báo của cơ quan thuế về việc chuyển sang sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp;

- Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức nhận in hóa đơn: thì khi tự in hóa đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải có quyết định in hóa đơn của đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Quyết định in phải đảm bảo các nội dung quy định như loại hóa đơn, mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in có trách nhiệm thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi