Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Cách xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng trong công ty cổ phần

1. Phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn

Cách xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng trong trường hợp doanh nghiệp từ phát hiện việc ra là phải lập Báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn (đã lập hoặc chưa lập) và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về vấn đề này trong thời hạn chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc.

Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Cách xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng trong công ty cổ phần

Cách xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng (Ảnh minh họa)

2. Mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập

Trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì doanh nghiệp bán hàng và người mua phải lập Biên bản ghi nhận sự việc với các yêu cầu sau đây:

- Trong biên bản phải ghi rõ liên 1 của hóa đơn doanh nghiệp bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào;

- Ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản;

Doanh nghiệp bán hàng sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của doanh nghiệp bán hàng kèm theo Biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Doanh nghiệp bán hàng và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

3. Mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng

Trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (bên thứ ba trong trường hợp này có thể là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì phải căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm xử lý hóa đơn (theo 01 trong 02 phương thức trên) và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi