Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Cách tạo và thay đổi khóa cho thuê bao chứng thư số trong công ty cổ phần

I. Khóa cho thuê bao chứng thư số là gì?

Khóa là một chuỗi các số nhị phân (0 và 1) dùng trong các hệ thống mật mã. Khóa gồm: Khóa bí mật và khóa công khai.

- Khóa bí mật là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số.

- Khóa công khai là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

- Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

+ Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

+ Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

- Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

Hiểu một cách nôm na, chứng thư số được hiểu là chứng minh tính hợp lệ, hợp pháp đích danh của chữ ký số của 1 cá nhân hay tổ chức.

Thông thường, chứng thư số là cặp khóa và đã được mã hóa dữ liệu gồm các thông tin như: Công ty, mã số thuế của doanh nghiệp… Các tài liệu này sẽ sử dụng để nộp thuế qua mạng, khai báo hải quan và thực hiện giao dịch điện tử khác như hóa đơn điện tử.

Như vậy, khóa cho thuê bao chứng thư số được hiểu như là một mật mã bí mật giúp xác nhận tính hợp lệ của chữ ký số.

Cách tạo và thay đổi khóa cho thuê bao chứng thư số trong công ty cổ phần

Hướng dẫn tạo và thay đổi khóa cho thuê bao chứng thư số (Ảnh minh họa)

 

II. Tạo khóa, phân phối khóa

Khóa có thể được tạo theo các cách:

- Doanh nghiệp tự tạo cặp khóa và được nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số kiểm tra đảm bảo doanh nghiệp đã sử dụng thiết bị theo đúng tiêu chuẩn để tạo và lưu trữ cặp khóa. 

Trường hợp doanh nghiệp tự tạo cặp khóa, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cần đảm bảo chắc chắn rằng doanh nghiệp đó đã sử dụng thiết bị theo đúng tiêu chuẩn quy định để tạo ra và lưu trữ cặp khóa

- Hoặc doanh nghiệp đề nghị nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số tạo cặp khóa thông qua Giấy đề nghị cấp khóa cho thuê bao chứng thư số gửi đến nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số.

Trong trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số phải phân phối khóa đến doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đảm bảo sử dụng các phương thức an toàn để chuyển giao khóa bí mật đến doanh nghiệp

+ Chỉ được lưu bản sao của khóa bí mật khi doanh nghiệp khi có Giấy yêu cầu lưu giữ bản sao của khóa bí mật chứng thư số của doanh nghiệp đó.

Sau khi tạo khóa, doanh nghiệp thực hiện thủ tuc Đăng ký cấp Chứng thư số.

 

III. Thay đổi khóa

Khi có nhu cầu thay đổi khóa cho thuê bao chứng thư số, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị thay đổi khóa gửi đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số. 

Việc tạo khóa, phân phối khóa và công bố chứng thư số với khóa công khai mới thực hiện theo hướng dẫn trên.

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục trên không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình văn bản ủy quyền hợp lệ tương ứng với từng thủ tục

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi