Cam kết tiếp nhận người lao động của doanh nghiệp tư nhân

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu văn bản cam kết tiếp nhận người lao động của doanh nghiệp tư nhân là gì và những nội dung cần có để xây dựng mẫu tài liệu này.

Theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định 01/2021, khi công ty tư nhân chuyển đổi loại hình thì trong hồ sơ phải có cam kết tiếp nhận toàn bộ số người lao động hiện có của công ty tư nhân.

Đây là văn bản ghi nhận toàn bộ thông tin của những nhân viên vẫn đang làm việc cho công ty tư nhân, đồng thời chủ công ty và các thành viên góp vốn khác xác nhận tiếp tục tiếp nhận và sử dụng những nhân sự đó theo đúng quy định về lao động.

Để dễ hình dung, quý khách hàng có thể tham khảo mẫu Cam kết dưới đây:

(Tên doanh nghiệp tư nhân)

…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

…., ngày…tháng…năm…

 

BẢN CAM KẾT CỦA

CHỦ DOANH NGHIỆP …………………… (Tên doanh nghiệp tư nhân)

V/v: Tiếp nhận lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân

Tôi tên là: .................................................................

Ngày sinh: …/…/…       Dân tộc: ..............           Quốc tịch: ………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ...........................           

Ngày cấp: …/…/…..        Nơi cấp: …………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................

Là đại diện theo pháp luật của (Tên doanh nghiệp tư nhân) ...................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số: ...............................................

Do: ...............................................             Cấp ngày: …/…/…..

Căn cứ Điều 205 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về việc Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân, (Tên doanh nghiệp tư nhân) ..................... đã huy động vốn góp của một số thành viên khác và thống nhất chuyển đổi thành Công ty……..…………

Tại thời điểm chuyển đổi, danh sách người lao động hiện có của (Tên doanh nghiệp tư nhân) ………………… như sau:

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Tên doanh nghiệp tư nhân)............... hiện đang sử dụng ….. (Số lượng người lao động) lao động với thông tin cụ thể như sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

Ngày, tháng, năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Công việc đang làm

Loại hợp đồng lao động

Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động

Quyền lợi của người lao động

Ghi chú

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam kết:

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký chuyển đổi, Công ty ….……cam kết chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng toàn bộ số lao động hiện có của (Tên doanh nghiệp tư nhân)......... và thực hiện đúng quy định của pháp luật về hợp đồng lao động.

Các thành viên góp vốn

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

 

*Lưu ý: Nội dung của bản Cam kết này phải thống nhất với những giấy tờ, tài liệu có liên quan trong hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 01/2021.

Trên đây là nội dung mẫu Cam kết tiếp nhận người lao động của doanh nghiệp tư nhân mới nhất để thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty tư nhân. Nếu còn thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ với LuatVietnam để được tư vấn chi tiết hơn.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN