Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng điều chình hóa đơn lập sai trong doanh nghiệp tư nhân

Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ những nội dung điều chỉnh (tăng/giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số mấy, ký hiệu là gì...

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/14P

Liên 1: Lưu                                      Số:         0000001

Ngày........tháng.......năm 20....

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A

Mã số thuế:

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Điện thoại:.................................................Số tài khoản..................................................................................

Họ tên người mua hàng ............................................................. ...... ....... ...................................................

Tên đơn vị........................................................................................................................................................

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ................................................................. ... ....................................................................

Hình thức thanh toán:.......................................Số tài khoản………………………………………………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh giảm / tăng đơn giá, thành tiền và tiền thuế của .......... (sản phẩm)

Theo hợp đồng số … ,

ký hiệu  … , ngày ….

(đơn vị tính của sản phẩm)

Cộng tiền hàng:  ……………....

Thuế suất GTGT:   …% , Tiền thuế GTGT: …

Tổng cộng tiền thanh toán: …

Số tiền viết bằng chữ: …

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

(In tại Công ty …….. Mã số thuế ……..)

Ghi chú:  

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua                    

- Liên 3:             

Lưu ý: hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi âm; kê khai kế toán phải ghi âm.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN