Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của công ty TNHH một thành viên

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên (mẫu Phụ lục II-22 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

(Tên doanh nghiệp)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………. (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở - ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): . ..............................................................................................................................................


Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện sau:

1. Tên văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): .........................................................................

Mã số văn phòng đại diện hoặc mã số thuế văn phòng đại diện: .....................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh và mã số thuế văn phòng đại diện): .......................................................................................................

2. Địa chỉ văn phòng đại diện:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................................ Fax: ...............................................

Email: ....................................................................................... Website: ........................................

Doanh nghiệp cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của văn phòng đại diện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN