Mẫu tem kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy trong công ty TNHH một thành viên

Mẫu tem kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy - mẫu số PC20 ban hành kèm theo Thông tư 66/2014/TT-BCA

TEM KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu A

Ghi chú:

Bộ Công an (Công an tỉnh (thành phố)): Kiểu chữ Times New Roman in hoa, cỡ chữ 11;

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH: Kiểu chữ Times New Roman, in hoa, in đậm, cỡ chữ 12;

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Kiểu chữ Times New Roman, in hoa, in đậm, cỡ chữ 12;

Đã kiểm định: Kiểu chữ Times New Roman in hoa, in đậm, cỡ chữ 12;

Tên, mã hiệu phương tiện: Kiểu chữ Times New Roman, in đậm, cỡ chữ 12;

Số kiểm định: Kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12;

Ngày kiểm định: Kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12.

Mẫu B

Ghi chú:

Bộ Công an (Công an tỉnh (thành phố)): Kiểu chữ Times New Roman in hoa cỡ chữ 5,5;

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH: Kiểu chữ Times New Roman, in hoa, in đậm, cỡ chữ 6;

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Kiểu chữ Times New Roman, in hoa, in đậm, cỡ chữ 6;

Đã kiểm định: Kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 5,5;

Tên, mã hiệu PT: Kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 6;

Số KĐ: Kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 6;

Ngày kiểm định: Kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 6.

Mẫu C

Ghi chú:

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Phòng CS PCCC&CNCH): Kiểu chữ Times New Roman in hoa, đậm, cỡ chữ 36;

KĐ: Kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 11.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN