Đơn đề nghị tổ chức lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH một thành viên

Để tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị tổ chức lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy đến cơ quan có thẩm quyền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…, ngàythángnăm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

 

        Kính gửi: ......................................................................................................................  

(Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

hoặc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh

hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh …)

 

Tên doanh nghiệp:......................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:...........................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần thứ:........... do Phòng Đăng ký kinh doanh_ Sở Kế hoạch và Đầu tư ................................................................................... cấp ngày:..............................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Số điện thoại: .....................  Fax: ............................  Email:........................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật:..........................................................................................

Chức danh:....................................................................................................................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................. cấp ngày:................... do: ............................................

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................

 

Đề nghị Quý cơ quan xem xét tổ chức lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho doanh nghiệp. Đính kèm theo Đơn này: Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

 

Doanh nghiệp cam kết tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Quý cơ quan trong quá trình diễn ra lớp huấn luyện. Toàn bộ chi phí phát sinh cho việc tổ chức lớp huấn luyện doanh nghiệp sẽ

chịu trách nhiệm đóng góp./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA  DOANH NGHIỆP

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY