Biên bản kiểm tra

Biên bản kiểm tra- Biểu mẫu số PC10 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Khi tổ chức kiểm tra, xác nhận về việc phòng cháy, chữa cháy thì các cơ quan có thẩm quyền cần lập biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Dưới đây là biên bản kiểm tra theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP
 

1. Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy là gì?

Phòng cháy chữa cháy là công việc quan trọng và cần thiết đối với mỗi cá nhân, nhất là trong thời điểm hỏa hoạn xảy ra thường xuyên vào mùa khô. Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để có thể đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của mọi người, mọi do thiệt hại cháy nổ gây ra. Các hoạt động cũng như các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy sẽ được cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát thường xuyên. Cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động đó là cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Mẫu biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy được sử dụng rộng rãi trong thực tế và có vai trò, ý nghĩa quan trọng.

Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy là mẫu biên bản được lập ra khi có sự kiểm tra, xác nhận về việc phòng cháy, chữa cháy. Mẫu ghi rõ thời gian kiểm tra, đơn vị kiểm tra, đối tượng thực hiện hoạt động kiểm tra,…. Mẫu biên bản được ban hành theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Sau khi hoàn thành việc lập biên bản, đại diện các đơn vị cần ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu để biên bản có giá trị trong thực tế.

2. Mẫu biên bản kiểm tra

 

Mẫu số PC10

 

 

……(1)…..
……(2)…..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA

…………(3)…………..

Hồi …. giờ …. ngày …. tháng … năm …………., tại …………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Đại diện: ………………………………………………………………………………

- Ông/bà: …………………………….; Chức vụ: ……………………………………….

- Ông/bà: …………………………….; Chức vụ: ……………………………………….

Đã tiến hành kiểm tra ………… (3)…………… đối với ………………..(4)……………

Đại diện: ……………………………………………………………………………………

- Ông/bà: …………………………….; Chức vụ: ……………………………………….

- Ông/bà: …………………………….; Chức vụ: ……………………………………….

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

…………………………….. (5) …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập xong hồi … giờ ... ngày …. tháng ….. năm .........., gồm …. trang, được lập thành ….. bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

 

ĐẠI DIỆN
……(6)……

ĐẠI DIỆN
……(7)……

ĐẠI DIỆN
……(8)……

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan, tổ chức chủ trì kiểm tra;

(3) Ghi nội dung kiểm tra: An toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy hoặc điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(4) Tên đối tượng được kiểm tra;

(5) Phần trình bày của đại diện đơn vị được kiểm tra (chủ cơ sở, chủ đầu tư, chủ phương tiện,...), phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nhận xét, đánh giá và kiến nghị;

(6) Đại diện đơn vị được kiểm tra ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có;

(7) Đại diện đơn vị, cá nhân có liên quan ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có;

(8) Đại diện đoàn kiểm tra hoặc người được phân công thực hiện kiểm tra ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có.

 

Trên đây là mẫu biên bản kiểm tra mới nhất. Nếu còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ LuatVietnam để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN