Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện phòng cháy chữa cháy trong công ty hợp danh

Trường hợp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị rách, cũ nát hoặc bị mất, hết thời hạn sử dụng thì doanh nghiệp gửi Đơn đề nghị xin đổi, cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                    …, ngàythángnăm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐỔI/ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

 

        Kính gửi: ......................................................................................................................  

(Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

hoặc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh

hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh …)

 

Tên doanh nghiệp:.........................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:...........................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần thứ:........... do Phòng Đăng ký kinh doanh_ Sở Kế hoạch và Đầu tư ................................................................................... cấp ngày:..............................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Số điện thoại: .....................  Fax: ............................  Email:........................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật:..........................................................................................

Chức danh:....................................................................................................................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................. cấp ngày:................... do: ............................................

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................

 

Đề nghị Quý cơ quan đổi/cấp lại “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” cho..................................................................... (ghi tên đối tượng có GCN bị rách, cũ nát, mất hoặc GCN đã hết thời hạn sử dụng. Trường hợp có nhiều đối tượng xin đổi cấp lại GCN huấn luyện nghiệp vụ PCCC thì đính kèm thêm “Danh sách trích ngang lý lịch của những người đề nghị cấp đổi/cấp lại GCN huấn luyện nghiệp vụ PCCC”)

Lý do xin đối hoặc cấp lại GCN huấn luyện nghiệp vụ PCCC:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tôi (Chúng tôi) cam đoan mọi thông tin trong đơn trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA  DOANH NGHIỆP

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Tên doanh nghiệp:.............................................................

Mã số doanh nghiệp:.....................................           

Địa chỉ:................................................................................

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH  CỦA NGƯỜI ĐỀ NGHỊ ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị/

Bộ phận công tác

GCN huấn luyện nghiệp vụ PCCC bị đổi/cấp lại

Lý do

Đổi/cấp lại

Số

Ngày cấp

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................. , ngày .....  tháng...... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN