Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện phòng cháy chữa cháy trong công ty hợp danh

Để xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện thì doanh nghiệp nộp đơn đề nghị kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                    …, ngàythángnăm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

 

        Kính gửi: ......................................................................................................................  

(Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

hoặc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh

hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh …)

 

Tên doanh nghiệp:......................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:...........................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần thứ:........... do Phòng Đăng ký kinh doanh_ Sở Kế hoạch và Đầu tư ................................................................................... cấp ngày:..............................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Số điện thoại: .....................  Fax: ............................  Email:........................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật:..........................................................................................

Chức danh:....................................................................................................................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................. cấp ngày:................... do: ............................................

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................

 

Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra và cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” cho các học viên đã tham dự và hoàn thành lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC do doanh nghiệp tổ chức vào các ngày..................... . (Theo Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC gửi cùng với Đơn đề nghị này)./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA  DOANH NGHIỆP

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN