Danh sách người đăng ký dự lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy trong công ty hợp danh

Đối với cơ sở không tự tổ chức lớp huấn luyện thì phải lập và gửi cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy danh sách người đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy kèm theo đơn để được tổ chức huấn luyện

Tên doanh nghiệp:.............................................................

Mã số doanh nghiệp:.....................................           

Địa chỉ:................................................................................

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH  CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ LỚP HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

ĐƠN VỊ/BỘ PHẬN CÔNG TÁC

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí huấn luyện do doanh nghiệp đóng góp./.
 

..... , ngày .....  tháng...... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN