Danh sách người đã dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trong công ty hợp danh

Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy được gửi đến cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy để xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Tên doanh nghiệp:.............................................................

Mã số doanh nghiệp:.....................................           

Địa chỉ:................................................................................

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH  CỦA NGƯỜI ĐÃ DỰ LỚP HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

ĐƠN VỊ/

BỘ PHẬN

CÔNG TÁC

KHÓA HUẤN LUYỆN PCCC

(Từ ngày… đến ngày…)

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.................. , ngày .....  tháng...... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN