Báo cáo số lượng tồn chứng từ cuối kỳ chưa sử dụng trong công ty hợp danh

Báo cáo số lượng tồn chứng từ cuối kỳ chưa sử dụng - theo mẫu BK04/AC ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-TCT 

CƠ QUAN THU

MST: ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ ẤN CHỈ

STTKý hiệu mẫuTên ấn chỉĐơn vị tínhKý hiệu Từ quyển …
đến quyển…
Từ số………
đến số…..
Số lượngGhi chú
123456789
….,ngày…... tháng…..năm……

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN