Bảng chấm công làm thêm giờ trong công ty hợp danh

Bảng chấm công làm thêm giờ nhằm theo dõi việc làm thêm ngoài giờ của các nhân viên lao động trong các tổ chức, đơn vị. Bảng chấm công làm thêm được dùng với mục đích đánh giá chính xác và có cơ chế trả lương thỏa đáng, phù hợp với người lao động

Tên doanh nghiệp: .................................................................................

Bộ phận: ..............................................................

Số:                            

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng          năm          

Số TT

Họ và tên

Ngày trong tháng

Cộng giờ làm thêm

Tiền lương

(làm đêm, làm thêm giờ)

Tiền lương tháng

Chữ ký

1

2

31

Ngày làm việc

Ngày thứ bảy, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Làm đêm

A

B

1

2

31

32

33

34

35

1

2

3

Cộng

Ký hiệu chấm công

NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ ........  đến giờ)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ .......  đến giờ)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ .......  đến giờ)

Đ: Làm thêm buổi đêm

Xác nhận của bộ phận (phòng ban)

có người làm thêm
(Ký, họ tên)

Ngày ......  tháng        năm           

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN