Giấy đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Giấy đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh công ty cổ phần là văn bản công ty cần gửi cho Sở Kế hoạch - Đầu tư khi Giấy chứng nhận bị mất, hỏng...

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lại trong trường hợp nào?

Sau khi hoàn thiện thủ tục thành lập công ty cổ phần, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty (hay còn cách gọi khác “dân dã” hơn là Đăng ký kinh doanh).

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, quản lý hồ sơ, việc Giấy chứng nhận bị hủy hoại không phải là việc hiếm lạ. Do vậy, theo Khoản 2 Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020 và hướng dẫn chi tiết tại Điều 68, công ty cổ phần có thể đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận; đồng thời Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc.

*Lưu ý: Nếu hồ sơ đề nghị của công ty hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo Khoản 3 Điều 5 và Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BKHĐT, doanh nghiệp sẽ phải nộp 50.000 đồng/lần đối với lệ phí cấp lại nếu nộp hồ sơ bản cứng và miễn lệ phí nếu gửi đề nghị online qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Do vậy, khuyến khích người thực hiện thủ tục tiến hành công việc qua mạng để tiết kiệm thời gian và chi phí.

2. Mẫu Giấy đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Căn cứ Khoản 1 Điều 68 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, công ty phải soạn Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, cụ thể:

(TÊN DOANH NGHIỆP)

_____________

Số: ……………….

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             _______________

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố….

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………

Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………..

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lý do đề nghị cấp lại: ............................................

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)1

 

 

________________________

1- Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Trên đây là mẫu Giấy đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh công ty cổ phần. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ LuatVietnam để được tư vấn và hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY