Bản giải trình lý do chấm dứt, hủy bỏ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Doanh nghiệp có thể nộp Bản giải trình lý do chấm dứt, hủy bỏ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp kèm tờ khai để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét khi thực hiện thủ tục.

Theo quy định tại Điểm 21 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và Điểm 20 Khoản 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, để chấm dứt hoặc hủy bỏ loại văn bằng này thì ngoài việc gửi yêu cầu bằng văn bản, công ty cần nộp kèm Bản giải trình lý do.

Lý do chấm dứt, hủy bỏ văn bằng kiểu dáng công nghiệp có thể là:

- Trường hợp chấm dứt:

  • Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì, gia hạn hiệu lực;
  • Chủ văn bằng tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
  • Chủ văn bằng không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp.

- Trường hợp hủy bỏ:

  • Chủ văn bằng bảo hộ nộp đơn đăng ký không có quyền và không được chuyển nhượng quyền đăng ký;
  • Chủ văn bằng bảo hộ không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng.

Để kê khai và nộp Bản giải trình lý do chấm dứt, hủy bỏ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, doanh nghiệp có tham khảo mẫu dưới đây:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____

BẢN GIẢI TRÌNH LÝ DO YÊU CẦU
CHẤM DỨT/HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

 

Tên tổ chức: .....................................................................................

Là: (chủ sở hữu văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp/bên được ủy quyền đại diện) ...................            

Mã số doanh nghiệp: … do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.... cấp lần đầu ngày: .................................

Địa chỉ: …………………………………

Số điện thoại: ......................... Email: ...................................

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp bị yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực:

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số: .............................................

Cấp ngày: ...............................

Tên kiểu dáng công nghiệp: ....................................................................

Chủ sở hữu: .....................................................

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số: (hoặc Mã số doanh nghiệp, nếu là tổ chức)....................

Nội dung đề nghị chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp:

..................................................................................................

....................................................................................................

Lý do đề nghị chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp:

.................................................................................

Căn cứ pháp lý đề nghị chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp:

....................................................................................

Tôi/chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

….. , ngày..... tháng    năm

Người nộp đơn

(Họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

Trên đây là mẫu Bản giải trình lý do chấm dứt, hủy bỏ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Nếu còn thắc mắc, xin mời quý khách liên hệ LuatVietnam để được hỗ trợ thêm trong thời gian sớm nhất.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN