Phiếu lý lịch tư pháp

Lọc bài viết theo:

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 khác nhau như thế nào? 15/10/2019

Có lẽ ai cũng từng nghe nhắc tới 02 loại Phiếu lý lịch tư pháp là Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Vậy Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 khác nhau như thế nào?

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 2019 12/04/2019

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BTP. Theo đó, khi muốn được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, công dân phải điền vào tờ khai và nộp đến cơ quan có thẩm quyền.

Khi nào cần dùng Phiếu lý lịch tư pháp? 04/12/2018

Phiếu lý lịch tư pháp hẳn không còn xa lạ đối với nhiều người nhưng không phải ai cũng biết Phiếu lý lịch tư pháp là gì và khi nào cần dùng Phiếu lý lịch tư pháp?