phí sử dụng đường bộ

Lọc bài viết theo:

Mức phí sử dụng đường bộ đang áp dụng hiện nay 17/03/2020

Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có thể phải nộp phí sử dụng đường bộ. Dưới đây là quy định về phương tiện nào phải nộp phí sử dụng, trường hợp nào được miễn và mức phí phải nộp.

Chậm nhất 31/12/2019, cả nước phải áp dụng thu phí theo VETC 16/07/2019

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 849/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (VETC).

Bảng tra cứu mức thu phí sử dụng đường bộ mới nhất 29/11/2018

Phí sử dụng đường bộ là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Mức thu phí sử dụng phụ thuộc vào từng loại phương tiện. Người nộp phí sử dụng đường bộ có thể nộp theo chu kỳ đăng kiểm, theo năm hoặc theo tháng.

Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp tại trạm thu phí BOT 06/10/2017

Trước những bất cập xảy ra tại các trạm thu phí BOT, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ban, ngành liên quan cùng phối hợp rà soát, đánh giá các dự án BOT, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng…