pháp nhân

Lọc bài viết theo:

Tư cách pháp nhân là gì? Doanh nghiệp nào không có tư cách pháp nhân? 15/04/2021

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có cơ cấu, tổ chức và cách thức hoạt động chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ít ai biệt một số loại hình doanh nghiệp lại không có tư cách pháp nhân.