Phân tích văn bản

Lọc bài viết theo:

Phân tích Thông tư 11/2022/TT-NHNN về bảo lãnh ngân hàng 16/11/2022

Thông tư 11/2022/TT-NHNN về bảo lãnh ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 30/9/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/4/2023. Theo phân tích Thông tư 11/2022/TT-NHNN của LuatVietnam thì dưới đây là những nội dung liên quan đến bảo lãnh ngân hàng sẽ tác động tới doanh nghiệp:

Phân tích Nghị định 91/2022: Nhiều thay đổi về quản lý thuế 02/11/2022

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 30/10/2022.

Phân tích Thông tư 50/2022/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng 22/09/2022

Ngày 11/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 50/2022/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Phân tích Nghị định 49/2022 sửa Nghị định 209/2013 hướng dẫn Luật Thuế GTGT 05/08/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP.

Phân tích Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022: Nhiều điểm mới 13/07/2022

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 gồm 07 chương, 157 Điều được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2022 quy định về tổ chức, hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm... và không áp dụng với BHXH, BHYT, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác không mang tính kinh doanh.

Phân tích Nghị định 41/2022 sửa 2 Nghị định về hoá đơn và giảm VAT 22/06/2022

Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022 về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 20/6/2022. Dưới đây là những nội dung cần lưu ý của Nghị định này:

Phân tích Nghị định 38/2022 về lương tối thiểu vùng và lưu ý với doanh nghiệp 16/06/2022

Ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 với một số lưu ý quan trọng đối với các doanh nghiệp như sau:

Phân tích Nghị định 34/2022 về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 03/06/2022

Ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Phân tích Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp 03/06/2022

Ngày 20/5/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là khách hàng).

Phân tích Nghị định 31/2022 về hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp 03/06/2022

Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được Chính phủ ban hành ngày 20/5/2022 và có hiệu lực cùng ngày.

Phân tích Thông tư 39/2021/TT-BYT sửa quy định đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền 19/05/2022

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 39/2021/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2018/TT-BYT về đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu, có hiệu lực từ ngày 15/02/2022. Dưới đây là một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư này đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc cổ truyền, dược liệu.

Phân tích Nghị định 08/2022 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 13/05/2022

Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022 và có hiệu lực cùng ngày. Dưới đây là một số nội dung nổi bật đáng chú ý sẽ tác động tới các doanh nghiệp:

Phân tích Nghị định 02/2022 hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản 07/05/2022

Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2022, với nhiều điểm mới đáng chú ý đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này.

Phân tích Nghị định 14/2022 xử phạt hành chính về bưu chính, viễn thông 06/05/2022

Ngày 27/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, báo chí, hoạt động xuất bản. Dưới đây là phân tích của LuatVietnam về những điểm mới của Nghị định này mà các doanh nghiệp cần lưu ý.

Phân tích Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế VAT 06/05/2022

Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP, trong đó quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Dưới đây là những nội dung mà doanh nghiệp cần chú ý.